CAO-partijen schakelen HS Arbeidsvoorwaarden in voor vraagstukken rondom het CAO-onderhandelingsproces.

CAO-partijen

CAO-partijen schakelen HS Arbeidsvoorwaarden in voor advies over en ondersteuning van het CAO-onderhandelingsproces. Eigentijdse CAO-onderhandelingen kenmerken zich steeds meer door ‘samen puzzelen’ in plaats van ‘traditioneel touwtrekken’. HS Arbeidsvoorwaarden verzorgt onafhankelijke CAO-procesondersteuning op maat. Gezamenlijk onderzoek en analyse van gecompliceerde onderwerpen zoals zelfroosteren kunnen daar onderdeel van uitmaken.  En als de onderhandelingen onverhoopt in een impasse raken of tot een conflict leiden biedt HS Arbeidsvoorwaarden eigentijdse CAO-conflictoplossingen.
HS Arbeidsvoorwaarden onderhoudt goede contacten met organisaties van werkgevers en vakbonden.

OR en CAO

Ondernemingsraden spelen een rol bij een toenemend aantal CAO's. Dat kan verschillende vormen aanemen. HS Arbeidsvoorwaarden kan OR, vakbonden en bedrijven helpen om tot  krachtenbundeling te komen. Bekijk de korte presentatie voor de workshop OR en CAO op de Sdu OR-voorzittersdag 2009 en vraag informatie over een presentatie voor de OR aan.

Klanten

CAO-partijen Horeca

CAO-partijen Loonwerk (LEO)

CAO-partijen Openbare Bibliotheken

CAO-partijen Schoonmaak 

CAO-partijen Sabic

CAO-partijen Betonmortel en transport

CAO-partijen Sport

CAO-partijen Ahold Logistics

Vakbond De Unie

NU'91

CNV

CAO-partijen Timeos

CAO-partijen Zwembaden

KIKK Recreatie

A&O Services Afwerk en schilders

SFA Architectenbureaus

Zestor Hoger Beroepsonderwijs

CAO-partijen Primair Onderwijs

CAO-partijen Voortgezet Onderwijs

CAO-partijen Carglass

CAO-partijen ECN/NRG

CAO-partijen Woondiensten

CAO-partijen Verzekeringssector

FCB

FNV

W.I.M. Werknemersvereniging IKEA Medewerkers

 CAO-partijen Recreatie

 CAO-partijen Provincies