Branches schakelen HS Arbeidsvoorwaarden in voor vraagstukken rondom CAO-onderhandelingen met de vakbonden.

Branches

Branches schakelen HS Arbeidsvoorwaarden in voor advies over en begeleiding van CAO-onderhandelingen met de vakbonden. Sluit de CAO nog voldoende aan bij ontwikkelingen in de branche? Welke ontwikkelingen doen zich voor in andere branches? Kan de CAO gemoderniseerd worden? Welke strategie kan het best gekozen worden? Is de CAO-delegatie optimaal samengesteld? Is er sprake van AVV? In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over de bijdrage van HS Arbeidsvoorwaarden: strategieontwikkeling, advies, training, coaching of voeren, begeleiden of ondersteunen van CAO-onderhandelingen met vakbonden of OR. Op maat!

HS Arbeidsvoorwaarden kan u ook van dienst zijn voor de tijdelijke vervanging van uw verenigingsmanager CAO en arbeidsvoorwaarden en/of u helpen de vacature snel en vakkundig te vervullen.

In de pers

Lees het artikel over CAO-vernieuwing in Trouw.

Lees het interview in het WOS-Magazine (sport).

Lees het artikel over aanbesteden in De Volkskrant.

Lees het commentaar over het pensioenakkoord in FD.

Lees het artikel over inzetbrieven in De Telegraaf.

Klanten

Recron (CAO Recreatie)

ZLTO (land- en tuinbouw)

Aedes (CAO Woningcorporaties)

MO Groep (CAO Welzijn e.d.)

OSB (CAO Schoonmaak)

LVE (beroepsvereniging)

Mitex (CAO Kleding en sport)

Bovag (CAO Motorrijtuigen)

PO-Raad (primair onderwijs)

Fed.Werkgeversorganisaties
Metaal en Techniek

BFBN (Betonfabrikanten)

NVDZ (directeuren zorg)

NU'91 (zorg)

SFA (architecten)

Verbond van Verzekeraars 

Alg. Ver. van Schoolleiders

NVvR (rechtspraak)

 

 

Werkgevers Nieuwe Postbedrijven NL

Nederlandse Veiligheidsbranche

Kon. Horeca Nederland

Federatie Werkgeversverenigingen

Cumela (CAO Grondtechniek)

Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)

NEVEDI (diervoederindustrie)

VOB (CAO Bibliotheken)

VO-Raad (voortgezet onderwijs)

VOBN (betonmortel en transport)

SNF (fotovakhandel)

FNV Horeca

DI-Stone (natuursteen)

NBOV (bakkerijen)

Brancheorganisatie Kinderopvang

 

Federatie Cultuur

WOB (CAO Bibliotheken)

Aannemersfederatie Nederland Bouw&Infra

Uneto-Vni (installatie)

NVTK (toezichthouders kinderopvang)

WWB (CAO Waterbedrijven)

VNG College van Arbeidszaken (CAO Gemeenten)

VNG CAO Sociale Werkvoorziening

Veiligheidsberaad/Veiligheidsregio's

VACO (banden en wielen)

SSV Vlees(waren)

FNV MOOI (kappers)

SNCU (uitzendbureaus)

Sectorinstituut Transport en Logistiek

Werkgevers in Zwembaden en zwemscholen (WiZZ)