iCAO is het door HS Arbeidsvoorwaarden ontwikkelde concept voor de CAO van de toekomst.

'CAO-vernieuwing vereist inhaalslag'

'CAO's zijn in Nederland sinds 2000 niet erg veranderd, terwijl dat in andere landen wel gebeurde. Daardoor zijn we op achterstand geraakt. Die moet worden ingelopen.' Dat stelde professor Peter van Lieshout onlangs tijdens een symposium over de vraag hoe de CAO er in 2020 uit zal zien.

Van Lieshout gaf daarbij twee voorbeelden van hoe CAO-vernieuwing elders in Europa wordt aangepakt. In Duitsland worden steeds meer op bedrijfsniveau CAO-afspraken gemaakt, in Zweden is de CAO zelfs ge´ndividualiseerd. Dat heeft volgens Van Lieshout tot gevolg dat CAO's in die landen de economische groei bevorderen en niet langer belemmeren.

HS Arbeidsvoorwaarden heeft inmiddels veel ervaring met CAO-vernieuwing. In juli 2015 werd een CAO-Vernieuwingsdiner verzorgd met een viertal sectoren waar CAO-vernieuwing op verschillende manieren heeft plaatsgehad. Henk Strating en Wilco Brinkman beschrijven in een artikel waarin deze sectoren zich onderscheiden van andere sectoren waar het niet lukt de CAO te vernieuwen. (Download hier het artikel)

Meer maatwerk in CAO's is nodig

In de visie van HS Arbeidsvoorwaarden is meer maatwerk in CAO's nodig. Dat zou kunnen door bedrijven de mogelijkheid te geven om CAO-afspraken op maat in te vullen en uit te werken. De Ondernemingsraad zou daarbij de gesprekspartner kunnen zijn. Deze vorm van CAO-vernieuwing lijkt op de manier waarop CAO's in Duitsland worden vernieuwd. De rol van de OR bij CAO-onderhandelingen is beschreven in een artikel in Zeggenschap met FNV-bestuurder Bernard van Iren; de noodzaak van meer maatwerk in CAO's in een artikel in Trouw met ONL-oprichter Hans Biesheuvel en professor Ton Wilthagen.

'I-CAO is de CAO voor de toekomst'

In het boek Werken in en aan verandering presenteren Henk Strating en Jeroen Pepers de i-CAO. Dat is een sterk ge´ndividualiseerde CAO met veel keuzevrijheid en keuzemogelijkheden voor individuele medewerkers. Deze vorm van CAO-vernieuwing lijkt sterk op de wijze waarop CAO's in Zweden worden vernieuwd. De i-CAO is uitgewerkt in het whitepaper over de i-CAO. Dagblad Trouw noemde de i-CAO bij de introductie in 2014 'de CAO voor de toekomst'.

Position Paper over CAO-vernieuwing

HS Arbeidsvoorwaarden is als enige onafhankelijke CAO-adviseur uitgenodigd voor de hoorzitting van de Tweede Kamer over de toekomst van CAO's in Nederland in mei 2015. Voor die gelegenheid werd een position paper opgesteld waarin de visie van HS Arbeidsvoorwaarden op CAO-vernieuwing wordt verwoord.

Andere initiatieven van HS Arbeidsvoorwaarden

Onderhandelaars onder handen

HS Arbeidsvoorwaarden heeft samen met twee partners het initiatief genomen voor een wetenschappelijk onderzoek naar de competenties van CAO-onderhandelaars, uitgevoerd door IVA Beleidsonderzoek en advies, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Download het gehele onderzoeksrapport.

CAO-onderhandelaarsdiners

HS Arbeidsvoorwaarden organiseert regelmatig CAO-onderhandelaarsdiners, waarbij CAO-onderhandelaars van werkgevers(organisaties) en vakbonden tijdens een diner open van gedachten wisselen over aan het vak van CAO-onderhandelaar gerelateerde onderwerpen. Volg de informatie op de website.

Ontvang wekelijks CAOverzichtę

HS Arbeidsvoorwaarden verspreidt (buiten de vakanties) wekelijks op zondagochtend CAOverzichtę, waarin het CAO-nieuws van de afgelopen week bondig is samengevat. CAOpinieę van de week wordt af en toe door gastcolumnisten geschreven. Neem ook een gratis abonnement op CAOverzichtę (>1.250 geadresseerden).

CAO 2.0 op YouTube

Bekijk de 5 minuten durende film van HS Arbeidsvoorwaarden over CAO 2.0 op YouTube,
opgenomen in de dynamische omgeving van Schiphol Airport.