Het laatste nieuws op gebied van CAO, arbeidsvoorwaarden en onderhandeling tussen werkgevers, werknemers en vakbonden

Nieuws

CAO's in een veranderende arbeidsmarkt

CAO's reageren beperkt op veranderingen in de arbeidsmarkt. Dit is één van de conclusies van een studie die HS Arbeidsvoorwaarden heeft gedaan naar het verband tussen de toename van het aantal flexibele arbeidsrelaties en CAO-afspraken in drie sectoren (zorg & welzijn, bouw en grafische sector). We publiceerden ons onderzoek (link) in het wetenschappelijk Tijdschrift voor HRM.

Opvallend onderzoek activiteiten O&O-fonds

Wilco Brinkman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van activiteiten van het O&O-fonds. De resultaten zijn zeer opvallend: zowel werknemers als werkgevers hebben aantoonbaar baat bij deze activiteiten. Een welkome aanvulling op de discussie over nut en noodzaak van O&O-fondsen!

CPB voor de CAO

In een artikel in vakblad Zeggenschap beschrijven we de noodzaak van objectieve, onafhankelijke en onpartijdige informatie en berekeningen. Die zijn bij eigentijdse CAO-onderhandelingen onmisbaar. Voorstellen en resultaten, kosten en opbrengsten moeten objectief, onafhankelijk en onpartijdig berekend worden. Daarom heeft HS Arbeidsvoorwaarden samen met partner Pointlogic het initiatief genomen voor CAObjectief CPB voor de CAO. Bezoek voor meer informatie over CAObjectief de speciale website.

Henk Strating en Jeroen Pepers presenteren hun boek

Henk Strating schreef samen met Jeroen Pepers 'Werken in en aan verandering'. Het boek mondt uit in het toekomstbeeld van de iCAO en wordt gepresenteerd in een bijeenkomst over CAOvan(N)U op 18 juni 2014 14.15 uur bij het CAOP in Den Haag. Dagblad Trouw noemde de iCAO de CAO van de Toekomst!
Download het whitepaper over de iCAO dat op 5 september 2014 in een mini-seminar wordt besproken.

Berichten

18-12-2015

Wij wensen alle klanten en relaties fijne feestdagen en een vernieuwend 2017!

18-12-2015

Wij wensen alle klanten en relaties fijne feestdagen en een vernieuwend 2017!

18-12-2015

Wij wensen alle klanten en relaties fijne feestdagen en een vernieuwend 2017!

18-12-2015

Wij wensen alle klanten en relaties fijne feestdagen en een vernieuwend 2017!

18-12-2015

Wij wensen alle klanten en relaties fijne feestdagen en een vernieuwend 2017!

CAOpinie© van de week

Géén nieuw Sociaal Akkoord!?

Hét nieuws uit de Nederlandse Polder was deze week dat er géén nieuw Sociaal Akkoord komt over de arbeidsmarkt in Nederland. Een allesomvattend Sociaal Akkoord daarover wordt door velen noodzakelijk geacht vanwege de heftige discussies over vaste en flexibele contracten, ZZP'ers, doorbetaling bij ziekte en het ontslagrecht. Met name het laatste onderwerp lijkt de FNV er in ieder geval van te weerhouden om een nieuw Sociaal Plan af te spreken. FNV vindt dat het ontslagrecht onderwerp is van het Sociaal Akkoord 2013 en verwijt werkgevers terug te komen op de daarin gemaakte afspraken. Dat dreigde enkele weken geleden ook bij de uitwerking en uitvoering van de afspraken over de private herverzekering van het 3e WW-jaar. Onder dreiging van het stilleggen van het overleg over een nieuw Sociaal Akkoord werden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland toen over de brug getrokken. Het is de vraag of zij die toezegging ook gestand doen nu de voorzetting van het overleg niet tot een nieuw Sociaal Akkoord leidt. Het is ook de vraag hoe het CNV zich opstelt. In dit CAOverzicht staan opvallend veel berichten over CAO-afspraken mét CNV en zónder FNV. Zou CNV ook centrale afspraken met werkgevers kunnen maken zónder FNV? De kans dáárop lijkt erg klein. Op centraal niveau wijkt de mening van CNV over de arbeidsmarkt niet of nauwelijks af van die van FNV. Ook is het de vraag of werkgevers zulke afspraken willen maken. Tenslotte is de vraag - misschien wel de belangrijkste - welke waarde de pollitiek aan zulke afspraken toekent? Dat kan best verrassend zijn. Een centrumrechts kabinet zónder Partij van de Arbeid, Groen Links en SP zou best eens waarde toe kunnen kennen aan een Sociaal Akkoord zónder FNV. Daarom plaatsen wij toch nog een klein vraagteken achter de kop Géén nieuw Sociaal Akkoord!?